Verschil met Autisme

Het verschil tussen autisme en Asperger is niet zo heel groot,  er zijn dingen die overéén komen. Met autisme bedoelt men vaak klassiek autisme, dit is één van de zwaarste vormen van autisme.

Klassiek autisme

Klassiek autisme is een autistische stoornis dat onderdeel is van Autisme Spectrum Stoornis(ASS). Het kenmerkt zich vooral door beperkingen in sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie en stereotiep gedrag dat zich vaak uit in het hebben van maar één of twee interesses. Het kan zijn dat iemand met autisme een lage intelligentie heeft, sommige zullen nooit zelfstandig kunnen leven, andere kunnen door middel van begeleiding leren om zelfstandig te leven. Hiervoor is professionele hulp nodig. Medewerking van ouders en begeleiders is stap nummer één.

Als men klassiek autisme wil vaststellen dan moeten er al aanwijzingen voor abnormaal functioneren op de volgende criteria, sociale interactie, communicatie en gedrag. Mensen met autisme zijn gevoelig voor allerlei prikkels die van buitenaf komen. Deze prikkels kunnen zijn, auto’s, blaffende honden, gillende zusjes, pratende klasgenoten, ruziënde ouders of simpel weg het tikken van de klok.

Door middel van het begrijpen van autisme kunnen ouders en andere mensen in de omgeving ermee leren omgaan. Het belangrijkste is dan ook je zoveel mogelijk aanpassen aan degene met autisme. Zorg voor een rustige en stabiele omgeving.

Wat ook belangrijk is, zorg voor voldoende leuke activiteiten. Doe dingen die ze leuk of interessant vinden, dit is een goede manier om hun vertrouwen te winnen. Het is van groot belang dat men degene met autisme niet dwingt tot bepaalde activiteiten. Dit kan er toe lijden dat iemand alleen maar meer in zijn schelp kruipt.

Klassiek autisme kent verschillende namen zoals, Kannersyndroom en kernautisme.

Het is door Dr. Kanner voor het beschreven en onderzocht.

Het syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsachterstand op het gebied van sociale ontwikkelingen, dit is makkelijk uit gelegd. In werkelijkheid is Asperger veel gecompliceerder als simpel weg een achterstand. Er zijn mensen met Asperger die hoog intelligent zijn en redelijk goed kunnen functioneren in de maatschappij. Sommige starten een eigen bedrijf omdat ze goed zijn een bepaald vak. Soms zelfs zo goed dat ze de top bereiken, net als Albert Einstein.

Mensen met Asperger kunnen in vergelijking met mensen die klassiek autisme hebben veel beter functioneren in de maatschappij. Simpele dingen zoals boodschappen doen of auto rijden zijn vaak geen probleem. De meeste Aspergers willen graag sociaal contact hebben. Dit is weer compleet anders bij klassiek autisme.

Nog een groot verschil tussen klassiek autisme en Asperger is de taalontwikkeling, bij Asperger is deze vaak stukken beter. Zeker het praten gaat een stuk makkelijker. Vaak praten mensen met Asperger, vooral kinderen op een hele formele manier waardoor ze vaak ouder overkomen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dit kan een reden zijn dat ze gepest worden door klasgenoten. Vaak komen ouders en leraren er te laat achter dat iemand het syndroom van Asperger heeft.

Het op tijd erkennen van Asperger is belangrijk voor de behandeling hiervan, dit geldt ook voor klassiek autisme. Nou valt klassiek autisme meer op dan Asperger puur door het feit dat mensen met Asperger op zoek gaan naar sociale contacten. Ook op het gebied van intelligentie zit er een groot verschil waardoor Asperger vaak onopgemerkt blijft. Soms komen mensen er pas na 40 jaar achter dat ze het syndroom van Asperger hebben. Vaak valt alles dan op zijn plaatst. Meestal vroegen ze zich al af waarom ze anders waren dan andere en waarom de meeste mensen hun niet begrepen.