Behandeling Ziekte van Asperger

Behandeling Ziekte van Asperger

De behandeling van Asperger is iets wat zeer serieus genomen moet worden. Het kan genezen worden, in sommige gevallen leren mensen er mee om te gaan.

Het onder controle krijgen van bepaalde eigenschappen zoals, het veel praten over dingen die hun interessant vinden.

Er is geen enkel medicijn of therapie die iemand kan genezen van Asperger. De aanwezige problemen dienen op alle mogelijke manieren worden aangepakt.

Dit begint bij de juiste diagnose en de bereid om mee te werken van ouders, familie en vrienden, maar ook van de school of de werkgever.

Als dit niet gebeurt, is behandeling vaak moeilijk en zal deze in de meeste gevallen niet slagen en zich uiten in het versoberen van degene die Asperger heeft.

Behandeling bij ziekte van Asperger

Kennis hebben over het syndroom van Asperger is een goed middel in de strijd om kinderen met Asperger een veilige omgeving te bieden. Ouders en andere volwassen in de omgeving van iemand met Asperger moeten hen proberen te helpen begrijpen hoe sociale regels in elkaar zitten zodat ze uiteindelijk sociale contacten kunnen opbouwen en onderhouden.

Er kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde vaardigheidstrainingen. Deze trainen dienen ervoor om sociale vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een tijdelijke vorm van medicatie. Dit om vooral om angst en depressie te voorkomen.

Een logeeropvang is één van de mogelijkheden om kinderen met Asperger te leren functioneren hoe zich te gedragen in een groep, maar ook om ouders en andere mensen uit de omgeving voor even te ontlasten en eventueel de andere kinderen hun verdiende aandacht te geven. Extra ondersteuning voor behandeling van Asperger kunnen vaak worden bekostigd vanuit zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Dit kunt u regelen via uw gemeente of via de zorginstantie die u helpt met de behandeling.

Begeleiding op school
Begeleiding op school is een belangrijk onderdeel in de behandeling. Het begint altijd bij kennis over het syndroom. Leraren en begeleiders kunnen een cursus volgen. Tijdens deze cursus leren ze hoe ze moeten omgaan met het syndroom van Asperger. Ook voor ouders is het mogelijk een cursus of training te volgen. Kinderen met Asperger kunnen worden overgeplaatst naar speciaal onderwijs.

Omgaan met preoccupatie en repetitief gedrag
Preoccupatie of repetitief gedrag zijn kenmerken van het syndroom van Asperger. Een stereotiep patroon van gedrag, bewegingen en activiteiten of belangstelling voor bepaalde dingen. Dit noemen ze ook wel een ‘’fiep”. Voorbeelden hiervan zijn fascinatie voor computers, auto’s of dieren. Ze willen het liefste de hele tijd hetzelfde doen. Ze prutsen de hele dag met computers en zitten de hele tijd in de volière te kijken naar vogels. Vroeger werd gebruik van bij preoccupaties in de behandeling juist vermeden, tegenwoordig wordt dit juist vaak gebruikt bij de behandeling van Asperger.

De preoccupatie is voor mensen met Asperger een soort van hou vast. Het zorgt voor zekerheid en orde in de chaos van onze maatschappij. Het is van groot belang dat dit niet wordt afgepakt, maar juist wordt ingezet voor de behandeling en verbetering van levens kwaliteit van de betreffende persoon. Vooral als ze last hebben van stress in het een goede manier om te ontspannen.

Veel ouders denken dat preoccupatie hetzelfde is als dwangneurose, dit is echter niet zo. Preoccupatie kan er wel toe lijden. Alleen wanneer het sociaal gezien uit de hand dreigt lopen is professionele hulp verstandig. Er kunnen dan compromissen gesloten worden met de persoon. Laat je niet beïnvloeden door de driftbuien van iemand met Asperger, dit maakt het alleen maar erger. Zorg voor een vaste hand, als dit niet lukt schakel dan hulp in.