Autisme

Autisme

Autisme, ruim 1% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van autisme. Dat zijn ongeveer 190.000 mensen, jong en oud. Met autisme wordt bedoelt, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Klassiek autisme, PDD-NOS en subgroep McDD.

Informatie verwerking autisme

Mensen met een vorm van autisme verwerken inkomende informatie in de hersenen op een hele andere manier dan andere mensen.

Deze mensen zijn geboren met autisme, dit komt dus niet door de opvoeding die ze van hun ouders of verzorgers krijgen of hebben gekregen.

Alles wat iemand met autisme hoort, ziet, ruikt en voelt, wordt op een andere manier verwerkt dan bij de meeste mensen. Het brengt zwakke kanten naar voren, maar ook zeker sterke punten. Mensen met autisme zijn vaak eerlijk, recht door zee, hard werkend, analytisch en hebben ze goed oog voor detail. De zwakke punten zijn vooral moeite hebben met overzicht houden, geen of nauwelijks sociale contacten opbouwen en onderhouden en hebben ze vaak een beperkt aantal interesses. Doordat ze maar een beperkt aantal interesses hebben focussen ze zich vaak maar op één of twee dingen, in deze dingen kunnen ze wel heel goed worden, soms zelf nog beter als de meeste mensen.

Herkenning autisme
Autisme is niet te zien aan de buitenkant, het speelt zich af in iemand hersenen. Het heeft een groot invloed op iemands leven, niet alleen voor degene met autisme maar ook voor de mensen in de directe omgeving.

Autisme kent vele vormen, geen enkel persoon is hetzelfde. Sommige zoeken weinig tot helemaal geen contact met andere mensen, sommige doen dit juist wel, maar komen vaak vreemd over bij andere mensen, hierdoor worden ze vaak gepest of vermeden. Er zijn ook mensen met autisme die hoog intelligent zijn, andere hebben een normale intelligentie, maar er zijn ook autisten die hun hele leven begeleiding nodig hebben, vaak wonen ze in zorginstelling of onder begeleid wonen trajecten. Deze mensen hebben meestal recht een PGB van de overheid. Door dit persoons-gebonden budget hebben ze de mogelijk zorg te betalen, maar ook de mogelijkheid om naar een dag besteding te gaan, bijvoorbeeld een zorgboerderij.

Autisme Spectrum Stoornissen
Autisme Spectrum Stoornissen(ASS) is een verzamelnaam voor vormen van autisme. Het woord spectrum geeft aan dat er een grote diversiteit is in de manier waarop autisme zich kan uiten bij verschillende mensen. ASS is de officiële benaming voor alle vormen van autisme.

Klassiek autisme wordt ook wel kernautisme of Kannersydroom genoemd. Leo Kanner heeft als eerste deze vorm van autisme beschreven in 1943.

Klassiek autisme uit zich vaak in:

  • Beperkte sociale interactie
  • Verminderde verbale en non-verbale communicatie
  • Stereotiep gedrag.

Voor het derde levensjaar moet er al sprake zijn van een niet normaal functioneren van de bovengenoemde kenmerken. Bij zo’n 80% van alle diagnoses is er sprake van een lage intelligentie of een soort van verstandelijke handicap.

Syndroom van Asperger
Mensen met Asperger zijn vaak in staat om goed te functioneren in de maatschappij. Ze kunnen vaak goed praten en leren. Vaak hebben ze wel moeite om taal te begrijpen. Ze praten vaak veel over voor hun interessante onderwerpen, hebben een grote fantasie en ze hebben behoefte aan vriendschappen en andere vormen van relaties met mensen.

Het verschil met klassiek autisme is vooral de spraakontwikkeling, mensen met Asperger hebben een normale spraakontwikkeling. Ze hebben wel communicatie problemen, vooral als het gaat om de kleine dingen zoals het vast houden van iemands hand of huilen op bepaalde momenten van verdriet. Er zijn mensen met het syndroom van Asperger die een hoge intelligentie hebben.

PDD-NOS
PDD-NOS staat voor Pervasive Develomental Disorder Not Otherwise Specifeid. Kortom een ontwikkelingsstoornis. Deze diagnose krijg je vaak als niet alle kenmerken hebt van klassiek autisme, maar wel groot aantal van kenmerken hebt. Het is in feite een restcategorie.

Mensen met PDD-NOS hebben vaak last van schizofrenie of neigingen hiertoe, ook hebben ze een aparte persoonlijkheid die afwijkt van de meeste mensen. Ze kunnen last hebben van een lage intelligentie en hebben vaak moeite met het verwoorden van dingen of het begrijpen alledaagse dingen. Goede begeleiding is belangrijk.