Ziekte van Asperger

Ziekte van Asperger

De ziekte van Asperger wordt vaak ook wel het syndroom van Asperger genoemd. Asperger is de achternaam van Dokter Hans Asperger uit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Deze man heeft de ziekte ontdekt en onderzocht.

De ziekte van Asperger valt onder de autisme spectrum stoornissen oftewel ASS. Het syndroom is een combinatie van een aantal specifieke symptomen. Mensen die het syndroom van Asperger hebben zijn vaak normaal tot hoogbegaafd. Vaak hebben ze problemen met sociale communicatie en dus ook met sociale gelegenheden zoals feestjes en klassenuitjes.

Wat je vaak ziet bij kinderen en volwassen die het syndroom van Asperger hebben is een beperkt interessegebied. Ze hebben vaak herhalingsgedrag dat zich uit in het doen van maar een paar dingen, zoals zich focussen op dieren of auto’s, maar ook het bezig zijn met computers.

Kenmerken Ziekte van Asperger

Laten we eerst de sterke kenmerken van Asperger benoemen voordat we beginnen met de nadelen.

Mensen met de ziekte van Asperger zijn namelijk net zo veel waard als ieder ander mens.

Sommige ontwikkelen zelfs speciale vaardigheden zoals bijvoorbeeld Albert Einstein, men denkt nu dat hij oom het syndroom van Asperger heeft gehad.

Sterke punten van Asperger

Een goed oog voor detail is één van deze sterke punten, het zien van kleine dingen zoals een spinnenweb die ineens weg is of het heel iets scheef hangen van een fotolijst.

Vaak hebben ze ook een uitstekend geheugen, het kan zijn dat ze dingen onthouden in de vorm van beelden. Bij teveel stress wordt dit geheugen echter een stuk minder. In een rustige omgeving functioneren ze het beste.

Ze hebben vaak een goede kennis over bepaalde onderwerpen, die hen fascineert, zoals het universum of Latijnse namen van dieren, maar ook over chemische samenstellingen en scheikundige formules.

Vaak zijn ze in staat om zeer onafhankelijk te denken over bepaalde onderwerpen, ze komen vaak als kind ouder over dan ze daadwerkelijk zijn.

Erfelijkheid

Een ander sterk punt van iemand met Asperger is dat ze vaak goed zijn in talen of wiskunde. Sommige lopen door de wiskundeboeken op school alsof het niks is. Andere leren met gemak de Franse of Latijnse taal.

Minder sterke punten

Moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten met vrienden, familie en vreemden.

Het aangaan van gesprekken en het onderhouden van gesprekken. Ook het niet of nauwelijks aankijken van de gesprekspartner.

Niet of bijna geen emoties uiten, of het simpelweg niet weten hoe om te gaan met emoties.

Het niet begrijpen van ongeschreven sociale regels en non-verbale communicatie.

Weinig tot geen inlevingsvermogen tot andere mensen. Vaak hebben ze dit wel bij dieren.

Weinig gezichtsuitdrukkingen en een wat monotone stem.

Ze sluiten zich vaak af van de sociale wereld en leven het liefst hun eigen leven.

Hun motoriek is vaak minder vergeleken met kinderen die geen Asperger of Autisme hebben. Hierdoor is sport vaak minder makkelijk voor ze, maar wel heel belangrijk voor de ontwikkeling van die motoriek en eventuele sociale vaardigheden.

Het hebben van een overgevoeligheid voor geluiden, geuren en/of aanrakingen. Denk daarbij aan een huilende baby of harde muziek, stinkende geuren of mensen die hun zomaar omhelzen.

Verschillen onderling

Asperger is geen standaard iets wat bij iedereen hetzelfde is. Net als mensen zonder Asperger of Autisme hebben ze karaktereigenschappen die verschillen. De één is humeurig terwijl de ander altijd heel opgewekt is.

De verschillen kunnen zelfs zo groot zijn dat twee broers totaal niet op elkaar lijken in hun doen en laten. Hun interesses kunnen zo verschillend zijn als dag en nacht, de één kan gek zijn op voetbal terwijl de ander helemaal wild is op het houden van bijvoorbeeld vogels of vissen. Dit verschil maakt ze juist zo bijzonder en vooral uniek.

De diagnose Asperger betekent niet het einde van de wereld of van het leven van een kind. Mensen met de ziekte van Asperger kunnen uit veel dingen nog voldoening halen in het leven. Sommige functioneren juist goed als ze bijvoorbeeld werken als vrachtwagenchauffeur of als ze op een bepaalde plek wonen die hun heel gelukkig maakt.

Autisme Onderzoek

Als je denkt dat je zelf, jouw kind of een vriend of familielid Asperger heeft, maak het dan bespreekbaar en wees vooral open naar elkaar erover. Zoek zo nodig hulp bij een specialist of ga naar de huisarts voor meer informatie.

Oorzaak en prognose

De daadwerkelijke oorzaak van het syndroom van asperger wordt nog steeds onderzocht. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat het met erfelijkheid te maken zijn. Hoewel voeding ook gedeeltelijk een oorzaak zou kunnen zijn.

Wat dat laatste betreft weten we inmiddels wel dat kinderen die erg druk zijn, en dat is van autisme en aanverwante aandoeningen toch ook weer vaak één van de symptomen dat dit vaak met bepaalde stoffen te maken heeft die in onze voeding zitten.

In enkele gevallen is de aanpassing van het voedingspatroon een deel van de oplossing. Een lopend onder zoek wijst bij Asperger dus meer op de erfelijkheid.

Deze aandoening is niet simpel een aandoening maar komt voor in verschillende gradaties. Bij de eens zijn de symptomen dus erger dan bij een ander.

In sommige gevallen kan Asperger veel invloed hebben op onder andere de ontwikkeling, en dan is schooluitval haast niet te vermijden.

Maar er valt mee te leven wordt wel gezegd. Als de beperkingen zichtbaar gemaakt worden en als er aan gewerkt wordt.

Zoals al geschreven kunnen sommigen grote prestaties gaan leveren op latere leeftijd, en dan vaak juist op het gebied van hun eigen prestaties.